Tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo quyết định của Bộ Tài Chính

Tổng hợp các biểu mẫu kế toán

Tổng hợp các biểu mẫu kế toán theo quyết định của Bộ Tài Chính
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Theo Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Theo mẫu số B 01 – DN Ban hàng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC
BẢNG KÊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO TRỰC TIẾP
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA Theo mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO Theo mẫu số: 01- 2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Theo mẫu số B 03 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
BIÊN BẢN KIỂM QUỸ
CHỨNG TỪ GHI SỔ Theo mẫu số S02a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3/2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU
MCTCHI Theo mẫu số : 02 – TT (Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
MCTTHU Theo mẫu số : 01 – TT (Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN Theo mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Theo mẫu số S35-DN (Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT Theo mẫu số S07a-DN (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Theo mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Theo mẫu số S03a4-DN (Ban hàng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 Của bộ trưởng bộ tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
SỔ QUỸ TIỀN MẶT THEO NGÀY Theo mẫu số S03A – DN (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20-3-2006 Của bộ trưởng Bộ Tài Chính)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo Mẫu số B 09 – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC, ngày
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download mẫu sổ sách

[sociallocker]
Tổng hợp các mẫu sổ sách kế toán
[/sociallocker]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s